Kapak etiketleme

Kova kapakları üzerine kalıp içi etiketleme.